AVG

De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De hieronder bevindende AVG regelement is voor het verwerken van persoonsgegevens opgesteld

met Chef Star Catering gevestigd te Nederland als responsabel.

Wij verwerken persoonsgegevens bij gebruik maken van onze diensten op de website en/of bij het

verstreken door u zelf van de persoonsgegevens. Hierbij maken wij gebruik van: voor- en

achternaam, emailadres, telefoon, adres, geslacht en IP-adres. Wij maken uitzondering voor

websitebezoekers jonger dan 18 jaar. Hiervan wordt noch gegevens verzameld, noch verwerkt en

opgeslagen.

Wij verwerken persoonsgegevens voor:

Het versturen van nieuwsbrieven/reclamefolders, Telefonisch en/of via de mail in contact komen

voor de gevraagde dienstverlening en voor het analyseren van uw website gedrag.

Het analyseren wordt systematisch gedaan waarbij geen enkel tussen persoon of een medewerker

tussen in zit. Het systeem bewaart de verwerkte gegevens maximaal 5 jaar. Deze gegevens worden

niet verstrekt aan derden, dit uitsluitend in overeenstemming met u voor het uitvoeren van onze

diensten.

Bij incorrectheid of wijzigingen van uw gegevens heeft u volkomen recht om deze te laten wijzigen of

te verwijder. Ook is het mogelijk op verzoek uw gegevens in te zien.

 

Bij verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u via info@koftekoning.nl

contact opnemen en een verzoek indienen.

Let op: vergeet bij uw verzoek niet uw kopie van uw legitimatie mee op te sturen, dit wegens

verifiëren of u daadwerkelijk de desbetreffende aanvraag zelf bent. Binnen 10 werk dagen zullen wij

uiterst reageren op het ingediende verzoek.